Sivuja päivitetään. Mitähän jännää sitä tänne keksisi? ;)

Yrityksen historia.

Kaikki tuleva teksti, kuvat yms. on suojattu tekijänoikeuksin ja niiden osittainenkin luvaton levittäminen, sivuston linkittäminen ja kaikenlainen käyttö on kielletty, ellei asiasta erikseen sovita.

Seuraavana kerron yritykseni historiasta ja siitä, mitä kaikkea lähes 10 vuotta kestäneen yrittäjyyteni aikana on tähän mennessä tapahtunut. Paljon on sattunut ja niistä voisi moni alkava ja olemassa oleva yrittäjä saada tärkeää oppia.

Seuraavana on otteita liiketoimintasuunnitelmastani, joka on laadittu laadukasta yritysvalmennusta tuottavan yrityksen koulutuksessa 2009.

Otteita liiketoimintasuunnitelmasta 2009

Minä

... Jos joskus sain lahjaksi jonkin valmiin lelun, niin se piti muokata mieleiseksi. Sieltä johtaa nykyinen erittäin vahva käsityötaidon osaaminen. Projektit ovat vaan hieman monimutkaistuneet.

Kaikki työpaikkanikin ovat olleet jotenkin käsillä tekemiseen liittyviä. Nykyisin tietotekniikan mukaantulo lähes jokaiseen asiaan, on saanut minut jatkokouluttamaan itseäni lisää.

Viimeiset 4 vuotta olen opiskellut metallialan puolella. Siinä erityisesti manuaali- ja CNC- koneistusta ja tietokonepohjaista CAD3D- suunnittelua. Koulutukseni olenkin käyttänyt erittäin hyvin hyödyksi. Muutamassa vuodessa onkin rakentamieni laitteiden määrä hieman lisääntynyt.

Yrityksen perustaminen on käytännössä lähes ainoa vaihtoehto, jossa pystyisin käyttämään omaa innovatiivisuuttani ja taitojani hyödyksi itselleni ja muille. Yhdessä ja samassa työpaikassa minun on mahdotonta olla, jos siellä ei pystytä tarjoamaan minun osaamiselleni ja älylleni riittävän monipuolisia haasteita.

Yrittäjyys merkitsee minulle toisten ihmisten/ yhteiskunnan tarpeiden huomioon ottamista ja auttamista. Samalla pystyn työllistämään itseni ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös muita. Olen aina pitänyt toisten ihmisten auttamisesta ja osallistunut mielelläni erilaisiin projekteihin.

2. Liikeideani

2.1 Liikeideani syntyhistoria

Liikeideani on syntynyt pikkuhiljaa oman monipuolisen osaamisen lisääntyessä. Olen ollut rakentamieni laitteiden pohjalta muutamiin mahdollisiin tuleviin asiakkaisiin yhteydessä. Kovan kiinnostuksen johdosta olen päättänyt alkaa tarjoamaan asiakkaille omaa osaamistani ja kekseliäisyyttäni. Käytännössä olen töitä hakiessani huomannut, että työnantajilla olisi usein tarvetta hyödyntää osaamistani, mutta heillä ei ole mahdollisuuksia palkata jatkuvaan työhön.

2.2 Liikeidea

Liikeideani on perustaa suunnittelutoimisto, jossa asiakkaan haluama tuote suunnitellaan CAD3D- ohjelman avulla. Nykyisin hyödynnetään CAD- ohjelmia suunnittelussa jatkuvasti. Tällä ohjelmalla pystyn havainnollistamaan asiakkaalle millainen tuote on tulossa. Tällä tavalla säästetään huomattavia summia, koska ei jouduta heti alussa valmistamaan prototyyppiä. Lisäksi asiakkaan halutessa voidaan valmistaa prototyyppi suunnitellusta laitteesta tai kehittää jo olemassa olevaa paremmaksi. Näin toimien asiakas ei joudu palkkaamaan omaa suunnittelijaa ja kustantamaan ohjelmia.

 jatkuu..

 

3. Yritykseni toimintaympäristö

3.2 Asiakasryhmät katsomassani tärkeysjärjestyksessä.

Työ- ja elinkeinokeskus, Keksintösäätiö, ja Tekes. Näiden organisaatioiden ja asiakkaiden välikätenä ollessani, pystyttäisiin paremmin saamaan uusia ideoita esille ja olemassa olevien kehitystä eteenpäin.

Protovalmistus kuuluu keksintösäätiön palveluihin ja siinä osa-alueella pystyn tuomaan oman osaamiseni muiden ideanikkareiden käytettäväksi. CAD3D-suunnitteluohjelmien avulla saadaan aikaan huomattavia säästöjä tuotteen kehityksessä. Lisäksi esim. pikamallinnuksella saataisiin jo käsissä pidettävä kappale aikaan kohtuullisella hinnalla. Tästä olisi hyvä jatkaa tuotteen suunnittelua ja muotoilua.

8 Yrityksen yhteenveto esitetty kaaviona (hieman sensuroitu)

Lyhyesti kerrottuna suunnitteluyritykseni tarkoitus oli kehittää omia keksintöjä eteenpäin ja toimia muiden apua tarvitsevien yrittäjien välikätenä tarvittaviin rahoittajiin ja hyödyntää tarvittaessa mm. konsulttien palveluita. 

kaavio.jpg

jatkuu

7 SWOT

7.4 Uhat

Ideoitteni varastaminen on myös mahdollista ilman kunnollisia sopimuksia.

7.7 Uhat ja niiden ehkäisy

Asiantuntijoiden käyttäminen esim. sopimuksien luonnissa estää mahdollisten ideoitteni varastamisen ja väärinkäytön asiakaskontakteissa.

Liiketoimintasuunnitelman otteet vuodelta 2009 päättyvät tähän.